Sunday, May 27, 2007

Drive to Bigsur

घरी जायच्या आधीचा शेवटचा वीकेंडम्हणून कुठे ना कुठेतरी जायचेच होते. थोड्या फार चर्चेनंतर बिग्-सर नावाच्या एका ठीकाणी जायचे ठरले. अभिजीत, संदीप, राहूल आणि मी. करायचे काय याचा काही खास प्लान नव्हता पण एक छान ड्राईव्ह आहे एवढेच माहीत होते. आणि तेही बे च्या बाजूने. या गोष्टी बहुधा अमेरीकेतच करायचे सुचते. कधी पुण्यात असताना ड्राईव्हला वगैरे जायच्या चैन्या सुचायच्या नाहीत. चैन्या म्हणता येणार नाही खरं. पण एकूणच असे कधी केल्याचे स्मरत नाही. रवीवार संध्याकाळी काम सुरू होते म्हणून शनीवार नक्की झाला. सकाळी ९ वाजता. तसे शनीवारी सकाळी ९ ला उठणे हे आधीच जरा धाडसी होते. पण प्लान करताना एकंदर सगळ्यांचा उत्साह असतोच जोरावर. ठरले मग सकाळी ९ वाजता निघायचे. सांताक्रूझ ला धडक मारून पुढे बिग्-सरला जायचे ठरले.


माझी सकाळ झाली ८ ला. नेहमी प्रमाणे उठेपर्यंत साडे आठ वाजलेच. ईथे आल्यापासून फक्त दोनदाच घरी असताना आत्तापर्यंत शनीवारी ईतक्या लवकर उठलो असेन. एक - एकदम पहिल्या दिवशी - जेव्हा अलेलो ईथे तेव्हा. आणि दुसरे आज. सगळे प्रातर्वीधी उरके पर्यंत ९ वाजून गेले. लॅपटॉप असल्याचा हा असा फायदा होतो. कुठेही असा. काहीही करा - always connected. कमोडवर किंवा जेवणाच्या टेबलवर, त्या लॅपटॉपला कशाचा काही फरक पडत नाही. आपण कशाला मग भेदभाव करा. एकूण सगळे सुरू असताना ५-६ जणाशी चॅट करून झाले. साडे नऊला अभिजीतचा फोन. फोन घेताच मी म्हणालो, "अरे कुठे आहात तुम्ही? मी ५ मिनीटमधे तयार होतोय". ५ मिनीटात तयार कोणी होत नाही हे जरी माहीत असले तरी ही अशी आता पद्धत झालीये बोलायची. जो पहिल्यांदा बोलेल त्याला advantage. उगाच वेळेचे महत्व असल्याचे बिरूद घेऊन मिरवता येते. असो अभिजीत कडून कळाले की संदीपचा काहीच पत्ता नाहीए. फोन पण उचलत नाहीए. झाले. ९ चा धाडसी "प्लान" आता साडे नऊ झाले तरी प्रत्यक्षात येईल असे काही दिसेना. पुढे साडे दहा पर्यंत प्रयत्न झाले, संदीपला संपर्क करायचे. आवरण्यात पण एक शिथीलता आली. ऊशीर झालेलाच आहे आणि आपल्यामुळे नाही झालेला ही कल्पनाच ईतकी सुखावणारी होती की ही शिथीलता आपोआपच आली.


मधेच संदीपला सोडून जायची आयडीआ आली. ईतक्यात संदीपचाच फोन. "अरे आज जाना नही है क्या? मै कबसे वेट कर रहा हू!?" बाकी पुढचे प्रेमळ संवाद काही लिहायची गरज नाही. शेवटी साडे बाराला "प्लान" प्रमाणे प्रवास सुरू झाला.


मेमोरीयल डे सोमवारी. (हा शब्द मला कोथरूड डेपो जवळच्या चहावाल्याची आठवण करून देतो. त्याने लिहीलेय - बाहेरीयल पदार्थ खाण्यास मनाई आहे! असो, आता कुठी काय आठवावे याला काय बंधन). तर मेमोरीयल डे. तो आहे सोमवारी. अजून कोणी मला समजेल असे उत्तर नाही दिलेले की काय असतो हा डे. पण त्यामुळे लॉंग वीकेंड मिळालाय. रस्त्यावर त्यामुळे गर्दी होती. जणू सगळेच त्या बिग्-सर कडे निघालेले. बसल्या बसल्या उगाच प्रयत्न केला, काहीतरी नॉस्टाल्जीक वगैरे वाटून घ्यायचा. दोन दिवसात परत जाणार मी म्हणून. पण काही केल्या जमेना. परत तेच. कधी काय वाटावे त्यावर काय बंधन?


शेवटी ड्राईव्ह साठी आलेलो त्याचीतरी मजा घ्यावी असे ठरवले. बाहेर खरच सुंदर दृश्य होते. बे च्या बाजूने रस्ता होता. अलीकडे उंच कडा. काही ठिकाणी वस्ती पण. आणि दुसरी कडे समुद्रबीच वाळू. मधेच मला माझी कवीता आठवली. पण बाहेरचे सगळे जरा जास्तीच छान होते. कविता वगैरे कधी विसरली कळालेच नाही. परत त्या पाण्यात त्या कड्यात त्या नागमोडी वळणात खिडकी उघडल्यावर कानापाशी येऊन ओरडणाऱ्या त्या वऱ्यात एकुणच त्या निसर्गात बुडून जावे वाटत होते. पोटभर श्वास घेण्यात काय मजा आहे हे या अशा वेळी कळते. किती श्वास घेऊ तितके कमीच. पोट भरतच नाही. प्रत्येक श्वासागणीक मन अधीकाधीक ताजं होत जातं. ताशी ६० च्या वेगाने जाताना मात्र हे वारे बाकी लोकाना त्रास देऊ लागले. नाईलाजाने खिडकी बंद करावी लागली आणि त्या आळणी ए.सी. ला शरण गेलो.


मधेच डाऊनटाऊनला थांबलो. थोडीशी पोटपूजा वगैरे उरकून पुढे बोर्डवॉकला गेलो. आपल्याकडची जत्रा असते तसे काहीतरी होते. पण बीच च्या बाजूला. ईकडे समुद्र आणि बाजूला जायंट व्हील. त्या मोठाल्या राईड्स. पाण्याचा आवाज आणि त्या राईडमधल्या लोकांचा आवाज एकमेकाला स्पर्धा करत होते. जत्रा तीच पण उगाचच यामुळे वेगळी वाटली. सध्या समर टाईम असल्याने काही फारशी मजा नाही बीचवर हे मत संदीपने एव्हाना दहावेळा सांगून झालेले. तशी खरच मजा वाटत नव्हती. सगळे जसे काही आपापले विश्व करून होते. कोणी दोघे डीस्क टाकून खेळत होते. कोणी आपल्या मुलाना घेऊन पाण्यात जात होता. कोणी वरती पुलावर उभा राहून सी लायन्स चा अवाज ऐकत होता. पुलाच्या म्हणजे व्हार्फच्या टोकाला पाण्यात गळ टाकून बसलेले. कोणी गाडीची सगळी दारे खिडक्या उघडून, तिथेच बाहेर खुर्ची टाकून सह कुटुंब बसलेले. पण सगळे एकमेकापासून "सुरक्षीत अंतर ठेवा" अशी पाटी लावल्याप्रमाणे अलीप्त. काहीतरी वेगळे वाटले मात्र. कळाले नाही काय ते. पण काहीतरी वेगळे होते. तसे कशाला कोण दुसऱ्याच्यात लुडबुड करतो. पण तरीही. जरा जास्तीच अलीप्त होते सगळे. किंवा मीच अलीप्त होतो. या सगळ्यात मिसळत नव्हतो. काही नक्की कळाले नाही.


आम्ही पुढच्या ठिकाणी जायला निघालो.


बीना पार्कींगचे पैसे देता आलेलो. परत गेल्यावर तिकीट मिळाले असेल या विचारात आलो. ईथे ती एक मजा नाही. म्हणजे, पोलीसाने पकडावे, मग विचारावे, "काय रे? लायसन्स आहे काय?" पर्कींगचा पंगा असला तरी काय? पोलीस म्हणला की त्याने लायसन्स न विचारवे म्हणजे शान के खिलाफ! मग जरा घासाघीस. जरा ओळख पाळख. ईथे तसे काही नाही. सरळ तिकीट लावून पोलिस गायब. पुढे तुमची जबाबदारी पैसे भरायची. घासाघीस राहूच दे पण बोलायची पण संधी नाही मिळत. पण सुदैवाने आम्हाला असे काही तिकीट वगैरे मिळाले नव्हते. कदाचीत कोणी पोलिसाने बघायच्या आधी आम्ही परत अलेलो. बरे झाले, उगाच बोलायची संधी नाही मिळाली म्हणून वाईट वाटायला नको!


गाडी परत सुरू. परत त्या बिग्-सर च्या ड्राईव्हवर. परत त्याच रस्त्यावर. बे च्या बाजुने. बीच बघत. परत कानात वारा. शेवटी एका ठिकाणी थांबलो कॉफी साठी. "One café mocha, one hot chocolate, one cappuccino and one red wine". बरोबर चिकन वगैरे होतेच. शेजारी समुद्र. हलकासा वारा. गप्पा रंगल्या. चेष्टा मस्करी सुरू झाली. वेळ झटक्यात उडाला. या अशा हवेत, पाण्याजवळ वगैरे मस्त भजी किंवा मिसळ पाव खाण्याची काय मजा होती ते आठवले. रंकाळ्यावर फिरताना हातात भेळ खाताना कधी वाटले पण नव्हते की आपण हे मीस् करू. ईथे ते तपरीवर उभा राहून पाणी पुरी किंवा भेळ खाण्याचे सुख नाही. सुखाच्या कल्पना जिथल्या तिथल्या वेगवेगळ्या.


बसल्या बसल्या समोर एक लहानशी टेकडी दिसत होती. टेकडी नाही म्हणता येणार कदाचीत. समुद्रात सरळ उभा आणि उंच असा दगड. तिथे जायची एकदम लहर आली. एकदम उंच. त्याच्या टोकावर. सगळे बाहेर पडलो. निम्म्यापर्यंत सगळेच होतो, पण पुढे बाकी कोणी आले नाही. संध्याकाळपण झालेली. दिवसभर गाडीला भिंगरी लावल्यागत फिरत होतो, म्हणून जरा शीण आला होता. पण काही केल्या त्या टोकावर जाऊन १ सेकद तरी का होईना, ऊभे रहायची ईच्छा जाईना. परत तेच आता कधी काय वाटावे यावर काय बंधन. बाकी कोण आले नाही, पण मी उगाच स्वतःचे समाधान करायला म्हणून गेलो पुढे.


झपा झप पावले ऊचलली. बघता बघता चढलो वरती. एकदम ऊंच. सुसाट वारे. एकदम बेभान होऊन वाहणारे. कसाबसा ऊभा राहीलो. समोरे अजस्र समुद्र. काय म्हणू त्याला? अथांग प्रचंड अजस्र काहीच सुचेना. सगळे शब्दच तोकडे वाटत होते. कोणा एका विराट दैवी शक्तीला शरण गेल्यासारखे थोडा वेळ आहे तसाच स्तब्ध झालो. तो मोठाच्या मोठा जलाशय आणि मी. ऊगाचच काहीतरी बोलतोय असे वाटले. (परत तेच कधी काय वाटवे!). मधेच खाली लक्ष गेले. मी अगदी टोकावर ऊभा होतो. एक पाऊल पुढे आणि खाली काहीच नाही. एकदम स्टीप का काय म्हणतात तसे. जोर जोरात लाटा धडका मारत होत्या खाली. चारीकडून त्यांचाच आवाज. एकच जल्लोष सुरू होता. ऊनाड नाचत होत्या. काही व्रात्य होत्या त्या ईथ खाली येऊन धडक मारत होत्या. जसे काही झाडावरून नारळ पाडायला हत्ती ढूशा मारतोय. अविरत. जसा काही तोच धर्म त्यांचा. मी ऊगाचच विजयी मुद्रेने बघीतले खाली. थोड्या वेळात परत नजर वर आली. आणि परत बुडून गेलो त्या निसर्गात. त्या वाऱ्यात. एकूणच सगळ्यात, फक्त त्या खाली धडक मारणाऱ्या लाटा सोडल्या तर बाकी सगळ्यात.


का कूणास ठाऊक, पण समुद्र, किंवा कुठलाही मोठा जलाशय किंवा जोराचा पाऊस आणि माझे काहीतरी नाते आहे. एक विलक्षण उत्साह देऊन जातात या गोष्टी. एकदम instant. सेल चार्ज व्हावा तसे. शवासन करताना एक सांगीतलेले कोणी, मन म्हणजे एक पोकळ नळी सारखे बनू द्या. जे विचार आत येतील त्याना येऊ द्या. जे जातील त्याना जाऊ द्या. कशावरही ताबा मिळवायचा प्रयत्न नको. कशातही गुंतू नका. हे कधी शवासन करताना जमले नाही. पण हे असे ईथे हे चटकन जमते. होऊनच जाते आपोआप. मन मुक्त झाल्यासारखे. समोरून येणारा तो सुसाट वारा जसा काही या नळीमधूनच आरपार होतो. झरझर बरेच विचार आले अगदी काहीपण निरर्थक किंवा कसेही पण मन कशातच गुंतले नाही. थोड्याच वेळात नळी पोकळ झाली. एकदम होलो. आणि मग ते पाणी आणि मी. त्या शक्तीला शरण गेलेला.


हे सगळे केवळ ५-१० मिनीट मधे घडले. पण बरेच काही घडून गेल्यासारखे भासले. मागे ऊभे असलेले माझे मित्र हाक मारत होते. मन नव्हते पण खरच जायची वेळ आलेली. मनातच विचारले मी त्या शक्तीला. काय देऊ मी तुला? कशी करू परतफेड? … पण देणार तरी काय? तिथून खाली उतरताना वाटत तर असे होते की मला सगळे तर ईथूनच मिळालेय. पुढे होईलच भेट परत. कुठेतरी. बघू हे उत्तर तेव्हा सपडते का.


जसा जसा खाली उतरलो, तस तसा मी परत माणसात येऊ लागलो. परत सगळे भरकटलेले विचार, कल्पना, परतीची फ्लाईट, पुण्यात जाऊन काय काय करायचे याची यादी, काम, प्लान्स, घर, मित्र, मैत्रीणी, लफडी, काम …. या अश्या बऱ्याच सगळ्याने मन चटकन व्यापून टाकले. अंधूकसा अजुनही मनात होता तो मगासचा अनुभव. काश कॅमेरा असे अनुभव पण टिपत असता!


काहीतरी देण्याचा तो विचार तोही होता मनात. पण आता खाली उतरलेलो. तशी विचाराचीपण पातळी खालावली. काहीच नाही तर ब्लॉग मधे जागा देऊ असे ठरवले.


राजा ऊदार झाला आणि

आता मी पामर आणि देऊ तरी काय शकणार!


आता घरी येऊन ४-५ तास झालेत. रात्रीचे (किंवा पहाटेचे) ३ वाजलेत. मी अजुनही त्याच दगडाच्या टोकावर ऊभा असल्याचा भास होतोय. मन तिथून बाहेर येतच नाहीए. ती उतारावरची पिवळी, केशरी लहान लहान फुले अजुनही डोळ्यासमोर येताहेत. त्या खाली धडक मारणाऱ्या लाटांची दया येऊ लागलीये. उगाचच खुन्नस देत होतो त्याना. काय सांगावे, कदाचीत मला पाडायचा हेतू नसेलच त्यांचा. मांजर नाही पायात घुटमळत? ढुशा मारत? कदाचीत त्या लाटा पण तसेच काही करत असाव्यात. त्याना परत एकदा जाऊन हे सांगावे असेही वाटतय. हा हा कधी काय वाटावे, काय नेम?


बाकी विचाराचा कचरा होताच मनात. शवासन करायचा प्रयत्न केला. कधी झोप लागली कळालेच नाही. पण रात्रभर मी त्या समुद्राच्या तिथेच होतो.

Thursday, May 03, 2007

पाच उत्तरे ... न मिळालेली

कथेचा पुर्वार्ध - कहाणी साठा उत्तराची


नेहमीसारखाच मी आजही ओरडत होतो!!
'Kill me damn it!! Hit me!!'
"हो करू ते ... पण का?"

"तिला नाही म्हणाला तो हरामखोर! म्हणणारच होता ... पण 'रंग दे बसंती' मधल्या त्या होम मिनीस्टर सारखे झाले. त्याला मारले पण सरकार भारत रत्न द्यायला निघालेले त्याला! ईथेही तेच झाले ... ही मैत्रीण माझी - माझेच सांत्वन करतेय! म्हणे त्याने त्याच्या घरी विचारले तरी!!"

"काय? च्यायला उपकार केला काय? विचारले म्हणे! प्रेमात काय घरी विचारून पडलेला काय? झाला की मोठा आता!"
"exactly ... मलाही हेच म्हणायचेय! म्हणून त्रागा होतोय"
"पण ठीक आहे ना ... संपले की सगळे आता! तुला हेच पाहिजे होते ना ... आहे की सुखरुप तुझी छावी!"
"छावी म्हणू नको रे तीला..."
"बर ... पण संपले ना सगळे आता?"
"हो रे... पण अस्वस्थ होतेय मला ... हरल्यासारखे वाटतय. Insulting वाटतय!! तिला एकदा पटूदे .. की त्या भंपक माणसाचे चुकले!! बास ... मला बरे वाटेल! आत्मा थंड होईल. सांत्वन काय करते माझे!?"
"हे अती होतेय रोह्या ... ! जे पाहिजे होते ते झाले ना. आता उगाच जास्ती क्लिष्ट करू नको. ती कशी आहे?"

आमच्या या अशा गप्पांमधे बऱ्याच गोष्टी उलगडतात ... बऱ्याच गोष्टी निकालातही निघतात. तसेच ईथेही सुरू होते. पण कथा सगळ्या एकदम सुरळीत झाल्या असत्या तर काय मजा!? मी तिच्याशी फार फार बोलतो हल्ली. रात्र रात्र जागतो! मला झोप येत नाही. १-२ ला झोपून ५ ला उठतो.

"ईतका म्हणुन विचार केलाय तिच्याबद्दल की चुकून मीच आता प्रेमात वगैरे पडेन की काय ही भिती वाटते. पण भिती का? होय. भितीच. सगळे बदललेय. ती आठवली की मला चित्र-विचित्र कल्पना येतात या दोघांच्या affairs च्या. पुर्वीसारखे नाही राहीले काही. कदाचीत याचेही दुःख आहे. एक प्रेम कदाचीत सुरू होण्याच्या आधीच संपले.
असेही वाटते. ..... बापरे! प्रेम म्हणालो मी! म्हणालो ना ...? ईतका विचार केलाय मागचे सगळे दिवस की विचारू नको!"
"लेका ईतका विचार करतोस ... आणि अशा गोष्टीमधे सापडतोसच कसा? काय रडका राव झालायस ईतके दिवस! बघावं तेव्हा रडगाणे सुरूच!"

पण खरच. कथा संपतच नाहीए. मी तिला समजावतोय. तीही येडी नाही विचारत की माझा का हा ईतका अट्टाहास हे समजावण्याचा! ऐकते सगळे माझे! म्हणेल ना - none of my business - पण नाही! म्हणते ...
'रोहित, तो माझ्यासाठी मित्रापेक्षा बराच जास्ती आहे! आणि त्याला परत मित्र म्हणुन बघणे मला शक्य नाही!'
'हे बघ, मी आधी पण बोललोय, आत्तापण सांगतो, एवढे सगळे झाल्यावर त्याने घरी जाऊन सांगायला हवे होते. विचारले म्हणुन काय सांगतोय... साला!? आई नाही म्हणाली काय कारण होऊ शकते काय?'
'थोडा तरी respect दाखव त्याच्याबद्दल. at least माझ्या choice बद्दलतरी. किती ...'
'हं. Sorry'
'Sorry नको म्हणू.'
'नाही होत control मला! मला दिसतय स्पष्ट आणि सुम्मडीमे मजा मारके भाग रहा है साला! आणि तुलाही कळत नाही काही! जाऊदे ... सगळे झालेय बोलून आपले. बऱ्याच वेळा. त्रास होतोय मला! बाकी तुझी मर्जी. जे सांगायचे होते ते सांगीतले. तू काहीही ठरव. मी तुझ्या बरोबर असेन. मला पटो किंवा ना पटो.'
'माहित आहे ते मला'
माझ्या स्वार्थी विचाराचा कहर होतो कधी कधी. सहन करतेय ती आणि मी म्हणतोय आता बास ... मला त्रास होतो!! पण ती यावर पण ओरडत नाही मला!

चर्चा वाढत गेल्या. पण काहीच उत्पत्ती नाही! ती अजुनही त्याच्याबरोबर फिरते. पण तिलाही कळून चुकलेय ... की पुढे काहीही भविष्य नाहीए. पण लांबही न जाण्याचा निर्णय घेतलाय तीने.

कोणी म्हणायचे मला की ... 'वेळ लागतो रीलेशन मधून बाहेर यायला. तिला वेळ दे'
पण खरे सांगायचे तर दुसरे काही हातातपण नाही माझ्या.

आमच्या पुर्वीच्या आठवणी जाग्या होतात बऱ्याचदा. दिवसभर काम झाल्यानंतर, कितीही थकलेले असो ... पण संध्याकळी टेरेस वरची भेट. कॉफी. भरपूर गप्पा. समोरच्या अपार्टमेंट मधले काका काय करतायत याचे केलेले धावते वर्णन. ईमारतीवरून उडी मारायची सुप्त ईच्छा! त्यावर उगाचच लावलेल्या पैजा! रात्री १०-११ वाजेपर्यंत बसायचो आम्ही टेरेस वर ... भंकस करत. बिचारा गार्ड येवून जायचा दहादा.

"सहाजीक आहे रे ... ईतका विचार केलास येड्यागत तर आठवणी येणारच की! तू याचे अर्थ लावत बसू नको!"
"अरे मी तिलाही बोललो एकदा ... असेच ... बोलण्याच्या नादात"
"मग?"
"मग काय? तिने विचारले ... you miss me ना?"

बरेच विचार येऊन गेले ... अगदी क्षणार्धात. ती विचारायची मी ईथे आल्यावर
'हे काय आहे स्टेटस मेसेज मधे? कोणाला मिस्‍ करतोस काय?'
प्रश्नाचा रोख कळायचा मला!
'हो ... आपल्या system administrators ना! माझे मशीन गंडलेय' मी द्यायचो बगल विषयाला ... लावायचो सुरुंग!
स्पष्ट दिसायचे मला कोण कोणाला किती मिस करतय!

या सगळ्या आठवणीमधुन जागा होता होता ... मी बोलून गेलो ...
'हो ... मिस्‍ करतोय तुला ... big time!'

ती काही बोलली नाही. काय बोलेल बिचारी. एका रीलेशन मधून बाहेर येता येता दुसरी कडे भरकटली होती. तिथे तोंडावर अशी पडली की हिलाच कळाले नाही. या रीलेशन मधून बाहेर पडणे जड जातेय तोवर मी भरकटल्यागत बोलत होतो!

"अती विचाराचा परीणाम आहे हा ... ईथे तुला बाकीचे विषय नाहीत म्हणुन बसलायस चघळत एकच कथा!"
"असेल कदाचीत. पण एक सांग ... मी चुकतोय काय? एक तर मला पटवून दे की मी जे करतोय ते एकदम चुकीचे आहे ... किंवा अशक्य आहे नाहीतर मदत कर मला."
"भाऊ .. मला ओढू नको. हे सगळे नाही झेपणार मला."
"तू कसा रे ... नाही त्या वेळेला शेपुट घालतो!?"
"शेपुट नाही घालत ... पण तुला encourage करत नाहीए .. एवढेच. तू धड तिच्या प्रेमात नाहीस ... आणि त्यातून बाहेर पण नाहीस! ती कसे काय तुला झेलते रे? हे सगळे तिला बोल ना कधीतरी. टाक संपवून"
"संदीप खरेंच्या कवितेसारखे आहे ... कशीही अवस्था ... कुणाला कळावी ... कुणाला पुसावी ... कुणी उत्तरावी!
पण हो. हे सगळे तिच्याबरोबर बोलून झालेय माझे... सगळे! बऱ्याचदा, ईवन परवाच ... तिचा विचार केला जरा. तिला काय वाटत असेल ... का करतोय मी हे सगळे? वाटले सांगावे सगळे सरळ सरळ. उगाच आणखी गैरसमज नकोत.

---------------------------------------------
"तुला एक सांगू ... तू रागावणार नाहीसच, पण न सांगता मलाही चैन पडणार नाही"
"सांग. मी तुला कधी नको म्हणालेय काय?"
"उगाच काही अर्धवट राहू नये म्हणुन. न बोललेल्या गोष्टींचे उद्या आपणच काही बाही अर्थ लावू"
"बोल ना ... काय सांगायचंय!"
"आठवतय जेव्हा मी तुला म्हणालो move on ... खरं सांगू, प्रचंड वाईट वाटलेलं. असंख्य नजरा माझ्याकडे रोखून बघतायत असे काहीतरी वाटले. पण काही कारणे होती त्याला."
"काय कारणे?"
"सोपे नाहीए गं सगळं! आपण बोललोय बऱ्याचदा, तुला माहितही आहे. आपण वेगळे आहोत. भिन्न आहोत ... My social life ... personal life ... professional life ... is all complex. या सगळ्यात बराच गुंता आहे! मला कधीच माझे काहीही सुरळीत वाटले नाही. त्यात वर तुझ्या आयुष्यात पण कशाला गुंता करू? तुला काहीच माहीत नव्हते माझ्याबद्दल. किंवा नाहीए माहित अजुनही ... I know ... मी विचित्र आहे, आणि या सगळ्यात मला तुलाही ओढायचे नव्हते. कदाचीत तसा विचार कधी आलाही नव्हता. आपण बोललेलो या बद्दल ... आठवतय?
तू हसताना खुप छान वाटतेस, या माझ्या सगळ्या माझ्या चित्रामधे तू आणि तुझे हासू कुठेच बसत नव्हते. खरे सांगतो ... तुला move on म्हणाल्यावर एकदा असा पण विचार येऊनही गेला होता की तुला कोणीतरी चांगला मिळेल म्हणतो तर मग तो 'चांगला' मीच का होत नाही? पण नाही जमले ... हे सगळे एकत्र काहीतरी विचित्र दिसत होते. काही नव्हतेच मुळात ........... उगाच काहीतरी बनवून आणल्यासारखे वाटायचे. शेवटी तुलाही त्रास आणि मलाही! जो कदचीत अत्तापण होतोय
... कदाचीत उशीरही झालेला.
पण म्हणुन तुझा विचार करणे नाही सुटले. आपण मित्र आहोतच की. आणि राहूच. नाही बघवले तुला कोणीतरी फसवताना. आणि यामुळे मागचे हे ईतके दिवस ..."
"रोहित. मला कोणी फसवलेले नाही. आणि एक लक्षात ठेव. कोणी जेव्हा तुला आयुष्यभर बरोबर रहाण्यासाठी विचारते ना ... त्याचा अर्थच असा असतो की काही वाट्टेल ते झाले तरी आणि जसे आहे तसे किंवा जे होईल तशात. तेवढा विचार केल्यशिवाय कोणी नाही विचारत! No one is perfect but together you become.
असो. तू कधीतरी ... थोडासा का होईना ... मझ्याबद्दल विचार केलास हे ऐकून बरं वाटलं. खरच सांगते. खुप बरे वाटले. पण आपण बरेच पुढे आलोय आता. या ईथून जर मी मागे वळले तुझ्याकडे तर कितपत sensible होईल माहीत नाही पण तू म्हणतोस तसे आपण फार वेगवेगळ्या रस्त्यावर आहोत आत्ता. एकमेकाला बघू शकतोय पण हात धरू शकत नाही!"

क्षणभर कोण बोलतेय कळालेच नाही! मी काय ...? सांगायला गेलो एक ... आणि बोललो एक असे होऊन बसलेलो. पण खरच वाटत होते की ती पहील्यांदाच बोलतीये ... कदाचीत मी कधी विचारलेच नाही तिला की 'तिला' काय वाटतेय? ती पुढे म्हणाली,
"जे झाले ते चुक झालेही असेल कदाचीत. पण मी ईथून मागे नाही येऊ शकत. माफ कर मला. जास्त विचार करू नको की माझे काय होईल. जे व्हायचे ते होईल, काही खराब होणार नाही. चुक माझी होती... त्याची शिक्षा भोगल्याशिवाय मलाही बरे वाटणार नाही. तू म्हणायचास तशी मी खरच भटकती आत्मा आहे! तू सांगायचास ना ... जिम्मेदारी लो ... जिम्मेदारी लो. मी घेतली आहे जिम्मेदारी. आता मला मागे यायला सांगू नको. जोवर होईल तोवर करेन, थकले की थांबेन. अर्थ बदललेत आता. कंटाळा आलाय आयुष्याचा. पण आपण अजुनही एकत्र आहोत. हे जे हसू आहे ... ते आता फक्त यामुळेच टिकून आहे. आपल्या नात्याला नाव पाहिजेच असे नाही. हे नाव शोधण्यापेक्षाही आणि बरेच काही आहे. राहूदे हे जसे आहे तसे. बस आपण एकत्र राहू. बाकी मी बघून घेईन. वेळ जाईल तसे बरे होईल. राहता राहीला विषय या मित्राचा ... त्याला माझ्या आयुष्यातून जायचेच होते ... जाईल तो. माहीत होते मला आधीपासून. मी तरीही अजुन त्याच्या बरोबर आहे. कारण काही संपलेलेच नाहीए अजुनही आमच्यातले. चिडू नकोस. माहीत आहे. तुझ्या logical reasoning मधे हे कदाचीत बसणार नाही. पण मी accept केलेय हे. आयुष्य परत परत सुरू करता येत नाही!

आणि हो ... मी होईन बरी. माहीत आहे मला. Don't worry."
---------------------------------------------

"म्हणजे ती अजून त्याच्याबरोबरच राहील. तोही अरामात नामा निराळा होणार ... उघड्या डोळ्यानी पाहणार मी त्याना एकत्र, त्याचा शेवट माहीत असतानाही! मी काहीच करू शकलो नाही ही पराभवाची भावना ... परत अनुत्तरीत कहाण्या ... पण हे मला काही नविन नाहीत. फक्त हे सगळे हल्ली जास्ती घातक होत चाललय याचीच भीती वाटते. माझ्या बरोबर बाकी लोकही गुंततायत यात! The game has become more Fatal. Destiny - may be. And I used to love fighting with it. असो ... थोडासा सीन उलट पलट झाला त्यावेळी. पण झाले हे असे झाले."
"काय सांगतोस! म्हणजे तीच तुला नाही म्हणाली आता?"
"तू अजून 'हो' आणि 'नाही' मधेच होय? नाही वगैरे नाही रे ... पण म्हणाली की आता परत फिरणे अवघड आहे. हे सगळे आता हो आणि नाही म्हणायच्या बरेच पुढे गेलेय. आम्ही फार पुढे निघून आलोय ... आणि मीही नाही म्हणत की तीने परत यावे. पण जिथे रहावे तिथे खुश रहावे."
"रोहित ... एक मीनीट थांब. तू काही खेळ तर खेळत नाहीस ना? Are you playing game?"
चेहऱ्यावर एक उगाच स्मीत येऊन गेलं - "नाही ... काय खेळ?"
"हे सगळं होऊन गेलेय आधी! तुला माहीत होतं सगळं! होय ना?"
"कदाचीत हो ... कदाचीत नो!"
"चेष्टा करतोयस काय? की तू सगळं घडवून आणलास? खरे सांग? कशासाठी?"
"काय सांग!? उगाच काहीतरी बरळू नको रे"
"मला थोडी थोडी लिंक लागतीये ... तो विद्वान ... त्याची GF पळवली! तू ... तुझीही GF पळवली!"
"Now you are thinking too much! Who said she was my GF?"
"In fact, now I am thinking. तू नाही म्हणून काय होतेय? होतीच ती तुझी GF."
"If you say so!"
"दोघे जण प्रेमात पडले ... पण कधी समजू शकले नाहीत. तुम्ही दोघेही नाही समजू शकला ...! किती काळ ओळख होती ...? तुमची तरी किती जुनी ओळख होती? एक या गावात, दुसरी त्या गावात ... तू ईथे ... आणि ती तिकडे भारतात! हे सगळे असेच झालेले की आधी? तू आधीच सांगीतलेलास!"
"Give up dude ... Don't think much. It's my World!"
"थांब ... जाऊ नको. तू म्हणालेलास ... दुःख होतेच, पण enlarge केले! तुमचेही हेच झाले! तुम्ही पाठ फिरवलेली ... आधीच. पण या सगळ्या घटनांनतर आता उघड्या डोळ्यानी तू हे पाहाणार. तिलाही शेवट माहीत असताना ती गुंतणार. म्हणजे enlarge च केला की!! तुला माहीत होते सगळे? होय ना?"
"ऐक ... जास्ती विचार करू नको. काही कहाण्या अर्धवट सोडलेल्या ... त्याच नव्याने समोर आल्या! Repeat Telecast types! साठा उत्तराच्या प्रत्येक कहाणीची पाच उत्तरे आहेत असे मला कायम वाटते, फक्त ती मिळत नाहीत एवढेच. सोड ... या पुढेही काय होणार हे माहीत आहे मला. फक्त जेव्हा घडेल तेव्हा थोडा त्रास होणारच की. कोणी सुई टोचणार माहीत असले तरी दुखायचे काय कमी होते काय? जास्तीच दुखते! टोचायच्या आधी ५ मिनीटापासून ते टोचल्यानंतर ५ मिनीटापर्यंत. झटक्यात होऊन गेले असते तर काही जाणवलेही नसते!
कल्पना ... अस्तित्व ... कथा आणि भविष्य सगळेच एकमेकात गुंतलेय. काही भोग भोगायचे असतात असे म्हणते माझी आई. कदाचीत हा त्यातला भाग आहे. समजून न उमगलेले भोग! न मिळालेल्या पाच उत्तरांचे भोग."

"You must be kidding me. I just can't believe this. सगळेच complex केलायस. कळतय काही वाटले तोवर परत भेळ केलास!"

बराच वेळ कोणीच काही बोललो नाही!!

"... पण ... पण ते बकवास मेल ... त्याचा काय संबंध? तू त्याबद्दल पण बोलला होतास."
हातातली भेळ संपली ... पण आमचे विषय सुरूच ...
"You don't know how our so called love story started ... do you?"

[कंपनी मधे रात्री १०-११ पर्यंत टेरेस वर खरोखर बसू देत नाहीत. जास्ती मनावर घेऊ नये! :)]

Wednesday, May 02, 2007

... आणि एक झुळूक पायावर

निळाशार गोव्याचा समुद्र,
"आजतरी जमिन काबीज करुच" म्हणुन ऊसळून येणारी प्रत्येक लाट,
आणि मग "येतेच परत" म्हणुन मागे जाणारी तीच लाट,
भीजलेल्या वाळूमधून उघड्या पायाने केलेली पायपीट,
पाण्याचा हवाहवासा वाटणारा गारवा,
मंद वाऱ्याची झुळूक,
अंगावर आलेले शहारे,
आम्ही दोघे,
उगाच सुरू असलेली बडबड,
मधेच फुलणारे हास्याचे फवारे,

निळे आकाश ... सगळा आसमंतच निळा,
या निळाईत निघालेल्या कॉलेजमधल्या आठवणी,
कॉलेजमधली लफडी,
कॉलेजमधली खुन्नस,
कॉलेजमधल्या पैजा,
प्रोफेसर,
जरनल ... काही हरवलेली पाने ... काही जागवलेल्या रात्री,
हॉस्टेल मधले संगीतमंडळ,
बासरीवाला फुल्या, गिटार घेऊन राजा, गायला मात्र सगळाच गाव आणि माझी रूम,
दुपारचे जेवण, मामाचा डब्बा, भरपूर गप्पा आणि माझी रूम,
जेवणानंतरची सुस्ती, २ बेड वर १० जण आणि माझी रूम,
लॉबी मधे cricket, टकाटक बॉल आणि cricket महाकुंभ!
Badminton mix doubles आणि बाजूची तोबा गर्दी, Badminton Men Singles आणि ओसाड कोर्ट!
कॉलेज
कॉलेज
कोवळे कोवळे प्रेम,
घडवलेले प्रेम, उडवलेले प्रेम, बनवलेले प्रेम,
प्रेमाच्या व्याख्या, प्रेमावर debate, प्रेमातील भावना आणि भावना भोसले
रोज डे, चॉकलेट डे, वॅलेंटाईन डे, ट्रॅड डे
गॅदरींग, गाणे, दंगा, कोजागीरीची दारू
कॉमन ऑफ ... पी एल्‍ ...
लॉन ... ६ ची ट्रेन ... बरेच काही

परत एक पायावर पाण्याची झुळूक,
"येईन परत" सांगून जाणारी लाट,
माझ्या हातामधे एकजीव झालेला तिचा हात,
तिचे निखळ हासू,
कधीही आसू न यावे असा गोड चेहरा,
चेहऱ्यावर आलेली एक बट,
कपाळावरून खाली भुवईपर्यंत ...
वाऱ्याबरोबर हेलकावे खाणारी बट आणि "माझ्या बोलण्याकडे लक्षच नाही" म्हणणारी ती

परत एक पाण्याची झुळूक...
आमची पहीली भेट,
मनामधले हलकेसे हेलकावे ... अगदी त्या वाऱ्यावर हलणाऱ्या बटी सारखे
एक अगतीकता ...
बरेचसे 'घडवून' आणलेले योगायोग ...
लिहीलेली emails ...
मोठे मोठे chats
उगाच केलेले वाद ...
मधे मधे लुडबुडणारे मित्र
पुर्वीची अर्धवट प्रेम प्रकरणे ...
ती सांगण्याआधीची घालमेल
सांगीतल्यानंतर वाटलेले समाधान
सर्व काही सेट असतानाही ... प्रपोज करताना उडालेली धांदल
उत्तरासाठीची उत्सुकता!

आणि एक झुळूक पायावर ...
परत तेच सांगणारी लाट
सुखावणारा गारवा
तिचे निखळ हासू
काहीतरी करून दाखवायची जिद्द
"तू फक्त बरोबर उभा राहा, बाकी मी बघून घेईन" हे सांगतानाचा तिचा आत्मविश्वास
बघीतलेली स्वप्ने ...
आलेले अनुभव
मधेच निःशब्द संवाद
उगाच क्षितीजावर काहीतरी शोधणारी नजर
एकमेकाच्या अनुभवामधे काही ना काही साम्य शोधणारे आम्ही दोघे
हातामधला हात आणि परत एक झुळूक ... पायावर