Sunday, February 15, 2015

किंमत

"तुम्ही तिथून निघाले असताना बोलला असता तर आपण चांदणी चौकातच घेतलं असतं हे."
"होय. तिथं आहे नर्सरी. मला बघिताल्यासारखं वाटतंय."
"नाहीतर काय. मस्त packing करूनपण दिला असता त्यांनी. वर ते बो आणि रिबीन पण लावली असती."
"ठीके की. आपल्याला रोपटं मिळालं. भावना महत्वाची. बुके दिला असता तर मला खरंच वाईट वाटलं असतं. त्यापेक्षा हे sapling मस्त"
"हं. पण हजार भर रुपयांचं बिल फाडलं असतं यावर... पुण्यात घेतलं असतं तर! इथं म्हणून स्वस्त मिळालं."
"... हं."
"शहरात लयी किंमत झाडाची. या खेड्यातल्या लोकांना काय किमत हो झाडांची. त्यांना कुठं काय कळतंय!"

"............................................................ हं"
Post a Comment